Plåtpressning

EMAB är experter på att forma plåt efter dina önskemål. Med våra plåtpressar håller vi en hög, jämn kvalitet vare sig det gäller prototyper eller högvolymsproduktion.

Skräddarsydd plåtpressning hos EMAB

Plåtpressning är en effektiv metod för bearbetning av metall genom formning, håltagning eller bockning, framför allt vid större produktionsserier. En mängd olika maskiner med en- eller flerstegsverktyg kan utföra de olika momenten, och teknikutvecklingen har gjort det ännu smidigare att använda plåtpressning som tillverkningsmetod. Med hjälp av datorer och styrsystem kan man planera och registrera hela arbetsprocessen – i vissa fall även simulera processen innan den riktiga pressningen börjar. Det innebär att företag som använder plåtpressning ofta sparar mycket tid och även gynnas ekonomiskt.

Hos oss på EMAB äger hela tillverkningskedjan rum under ett och samma tak. Vi måttanpassar plåten i vår laserskärare och låter sedan bitarna gå vidare till någon av våra plåtpressar, alternativt utgår vi från plåt på rulle (coil) i en bredd som är anpassad till detaljen som ska tillverkas. Då varje projekt är unikt skräddarsys verktyget, samtidigt som vi undviker onödigt skrot. Vi har valt att jobba med lokala verktygstillverkare för bästa flexibilitet, kvalitet och samarbete men även för miljö- och hållbarhetsaspekten. Av samma anledningar är plåten vi använder till vår plåtpressning i första hand tillverkad i Sverige, i andra hand någonstans i Europa. Genom att tillsammans med våra leverantörer optimera och samarbeta försöker vi ständigt minska vårt miljöavtryck för att kunna leverera hållbara, högkvalitativa detaljer till våra kunder.

Hur jobbar EMAB med kundprojekt inom plåtpressning?

EMAB är en bred aktör inom plåtpressning. Våra kunder finns främst inom fordonsindustrin samt tung verkstadsindustri. Projekten brukar inledas med att du som kund skickar en offertförfrågan. Du bifogar en ritning, en beskrivning av din produktidé samt bedömd årsvolym. Sedan bedömer vi vilket slags plåtpressning som är lämpligast – excenterpressning eller hydraulpressning – utifrån material, volym, geometri och tolerans. För komplexa geometrier med höga toleranser krävs verktygsbunden produktion. Om toleransen inte är lika hög och årsvolymen lägre kan manuell kantpressning vara ett alternativ. 

Gällande materialval styrs det ofta av dig som kund, men vi agerar mycket gärna rådgivare tillsammans med våra plåtleverantörer för att hitta den bästa lösning för dina krav. Vid godkänd offert vänder vi oss till lokala verktygstillverkare för att ta fram en slutlig verktygskonstruktion till plåtpressningen. Verktyget provkörs och justeras vid behov tills vi har en färdig produkt som möter överenskomna krav.

Har du ett projekt för våra plåtpressar? Kontakta oss!

Detaljer tillverkade med excenterpressning
pressning av plåt - pressad plåt
Excenterpressad detalj i materialet aluzink till avgasrening inom fordonsindustrin.
pressad och bockad plåt
Komplex excenterpressad rostfri detalj till bränslesystem inom fordonsindustrin.
bocka plåt
Pulverlackerad excenterpressad detalj till orginaltillbehör inom fordonsindustrin.

Plåtpressning i praktiken

 

Vid plåtpressning pressas metallen till önskad form i ett verktyg. Maskinerna som vi använder kallas excenterpress och hydraulpress. De kan utföra flera olika moment av bearbetningen, automatiskt eller med manuell insats, vilket gör dem både kostnadseffektiva och mycket användbara. Automatisk plåtpressning lämpar sig för högvolymsproduktion – vi utgår från plåt på rulle (coil) som hängs upp framför plåtpressen och därefter sköter pressen sig i princip själv. De automatiska pressarna är kopplade till styrprogram som säkrar att vi får samma dimensioner och utformning för varje tillverkad detalj. 

Manuell plåtpressning kräver att en erfaren operatör matar in ämnesplåt i pressen, oftast utskurna i vår egen laserskärning. Manuell pressning lämpar sig för små volymer, exempelvis prototyper eller mindre tillverkningsserier.

Excenterpressning

Excenterpressen håller en fast hastighet under pressningen och pressar plåten med jämna tidsintervaller. Med våra automatiska excenterpressar har vi möjlighet att använda flerstegsverktyg för att skapa komplicerade detaljer producerade direkt ur maskinen. Det betyder att vi kan utföra moment som klippning, dragning, hålstansning och gängning samtidigt som detaljen pressas till önskad form.

Hydraulpressning

Hydraulpressen tillåter djupdragning, det vill säga när plåten ska dras ut till djupare former, exempelvis en skålform. Detaljer med mycket komplexa former kan tas fram i den här sortens pressning. Ett öververktyg pressar ner plåten över ett underverktyg med mycket hög kraft, därmed sträcks plåten och antar samma form som underverktyget.

Behöver ni hjälp med plåtpressning?

Du har behov av en detalj i plåt eller en sammansatt produkt där plåt är ett av de ingående materialen. Du behöver inte ha koll på vilken tillverkningsmetod som är den som ger bästa lösningen eller vilken som är mest ekonomisk för dig som kund. Det är det vi har koll på, och vi har maskinparken!

Vi är gärna med redan under produktutvecklingsfasen för att bidra med konstruktionslösningar och rekommendationer för kostnadseffektiv produktion och kloka materialval.

Fyll i formuläret här så kontaktar vi dig för att diskutera era behov och önskemål.

2 + 12 =

EMAB Sweden AB
Götgatan 9
334 33 Anderstorp

EMAB Sweden AB
Box 23
334 21 Anderstorp

Måndag–fredag
07.00–16.00