Robotsvetsning och pressvetsning

Snabb och effektiv produktion med hög precision sker i våra robotsvetsar och pressvetsar.

Vid svetsning av större serier använder vi oss av robotsvetsning som ger en hög produktionshastighet – men framförallt en högre och jämnare kvalitet. Vi har också resurser för tillverkning av svetsfixturer.

Många artiklar förses med fästelement i våra vision-kontrollerade pressvetsar.

Vid produktion av prototyper och kortare serier används manuell svetsning, där våra kunniga medarbetare visar på sin yrkesskicklighet

Detaljer tillverkade med robotsvetsning

Detalj till trädgårdsmaskiner som laserskurits och robotsvetsats.

Detalj till byggindustrin som excenterpressats och därefter robotsvetsats.

Robotsvetsning av detalj till trädgårdsmaskiner.

Robotsvetsning – så funkar det

Robotsvetsning är en metod som används för sammanfogning av detaljer i större serier. Robotsvetsning är också att föredra då vissa detaljer kan vara för stora för manuell hantering. En stor fördel med robotsvetsning är den höga och jämna kvalitén som du får på hela serien. Metoden är också betydligt säkrare då ingen personal behöver befinna sig nära gnistor och rök.

Pressvetsning används bland annat för sammanfogning av överlappande tunnplåtar. I vår produktion förses många artiklar med fästelement i våra vision-kontrollerade pressvetsar.

 

 

Vid produktion av prototyper och kortare serier används manuell svetsning där våra kunniga medarbetare får visa sin yrkesskicklighet.

Maskinpark

Robotsvetsar, pressvetsar med visionteknik samt manuell svetsning.

EMAB Sweden AB
Götgatan 9
334 33 Anderstorp

EMAB Sweden AB
Box 23
334 21 Anderstorp

Måndag–fredag
07.00–16.00